• Persoonlijke Service
  • Gratis Advies
  • Geen verzendkosten
  • Snelle levering

Informatie

Sound Advice houdt zich bezig met het adviseren, verkoop, installatie en configuratie, onderhoud en optimalisatie van Home Audio systemen . Zowel voor thuis als op het werk kunt u bij ons terecht. Sound Advice heeft een lange historie op het gebied van maatwerk dienstverlening voor zowel particuliere als zakelijke klanten en kan u met raad en daad bijstaan.

Neem vrijblijvend contact met ons op als u vragen of specifieke wensen heeft of gewoon vrijblijvende informatie wilt.

Verzendkosten en levertijden

Sound Advice hecht veel waarde aan duidelijke en eerlijke communicatie.

Daarom geven wij u hieronder een indicatie van de toepasselijke verzendkosten en levertijden.

Verzendkosten
Doorgaans zijn op de meeste bestellingen geen verzendkosten van toepassing, tenzij dit specifiek staat aangegeven of wanneer u een offerte heeft opgevraagd waardoor uw bestelling niet via de reguliere weg ( webshop ) wordt verwerkt. Doorgaans betreft dit dan maatwerk producten en/of orders waarbij u wilt dat wij de materialen plaatsen en aansluiten. Deze zaken brengen additionele kosten met zich mee. Hierbij kunnen verzendkosten berekend worden als het om groot volume leveringen gaat.

Leveringstijden
De reguliere leveringstijden zijn binnen 3 tot 5 werkdagen. De weekenden tellen dus niet mee.

Reken daarom op een levertijd 3 werkdagen na uw besteldatum, binnen deze tijden zijn de meeste orders af te handelen. Slechts bij uitzonderingen duurt uw levering langer, denk daarbij aan een lokatie die ver buiten de reguliere bezorg locaties valt of een order van dusdanige grootte dat er een speciaal transport moet rijden. Speciale bestellingen zoals maatwerk systemen vallen per definitie buiten de reguliere leveringstijden.

 

Bode diensten

De meeste zendingen worden door DPD of PostNL bij u aan de deur afgeleverd. Dat betekend dat de chauffeur het voor uw deur ( op begane grond niveau) aanbiedt. U dient zelf de order naar binnen te brengen of, in geval van een flat of etage woningen, naar de benodigde etage te transporteren.

 

Retourbeleid
In onze algemene voorwaarden en tevens wettelijk bepaald, is aangegeven dat u een termijn heeft van 14 dagen waarbinnen u uw gedane bestelling kunt retourneren.

Om dit op de meest correcte methode te verwerken zijn er twee mogelijkheden :

Retour aanmelden
U kunt uw retour hier aanmelden, wij stellen u dan kort enkele vragen over de reden van de retourzending. Dit om een alternatieve oplossing aan u te kunnen voorstellen. U ontvangt een bevestiging van de inzending en nadat wij uw aanvraag beoordeeld hebben, sturen wij u de instructies die u nodig heeft voor de retourzending.
De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. U kunt uw retourzending hier aanmelden.

Directe retourzending
Mocht u besluiten de retourzending eigenhandig terug te sturen en geen melding vooraf te doen, wat uw recht is volgens de wet, dan zult u er zelf op toe moeten zien dat de zending ongeopend is, onbeschadigd is en in verkoopbare staat bij ons wordt afgeleverd. Wordt uw zending beschadigd ontvangen, dan kan deze door ons geweigerd worden of wij verrekenen de kosten van de schade met het te retourneren bedrag. Hierover wordt u door ons geïnformeerd via mail.

 

Algemene Voorwaarden

Sound Advice doet zaken middels onze Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op al onze offertes, diensten, leveringen en aanverwante verrichtingen voor u, uw bedrijf of in uw opdracht.

 

Lees onze Algemene Voorwaarden.

Privacy Verklaring

Sound Advice, gevestigd aan De Wittstraat 35 5121 HP Rijen Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sound Advice

De Wittstraat 35
5121 HP Rijen

Nederland

Tel: +31655355200

 

P. Broerse is de Functionaris Gegevensbescherming van Sound Advice Hij/zij is te bereiken via Info@soundadvice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sound Advice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@soundadvice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sound Advice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Sound Advice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sound Advice neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sound Advice) tussen zit. Sound Advice gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Sound Advice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Sound Advice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sound Advice gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sound Advice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@soundadvice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sound Advice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sound Advice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@soundadvice.nl

 

Download onze privacyverklaring.